Zásady ochrany osobných údajov | Javornícky originál

Zásady ochrany osobných údajov

Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete žiadne osobné údaje.

Mobilná aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľovi.

Pre skvalitnenie dostupných informácií zhromažďujeme iba neadresné štatistické dáta, napríklad ktoré kategórie používatelia preferujú, alebo ktorý operačný systém mobilného zariadenia je najviac používaný. Tieto štatistické dáta spravujeme iba v rámci Regionálnej rozvojovej agentúry Púchov a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom.


Koordinátor značky - SR

Regionálna rozvojová agentúra Púchov

Námestie slobody 1400

020 01 Púchov

email: kancelaria@rrapu.sk

tel: +421 907 211 525

Partner projektu - ČR

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

tř. Tomáše Bati 5146

760 07 Zlín

email:  rravm@rravm.cz

tel: +420 573 776 201