Na stiahnutie | Javornícky originál

Na stiahnutie

Žiadosť o udelenie značky - PRODUKTY a VÝROBKY

Žiadosť o udelenie značky - UBYTOVANIE a STRAVOVANIE 

Žiadosť o udelenie značky - SPOLKY, UDALOSTI, ZÁŽITKY, TURIZMUS

Vyplnené a podpísané žiadosti prosíme zaslať mailom na: kancelaria@rrapu.sk

alebo poštou: Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov

Banner_APP_RRA_slider


Koordinátor značky - SR

Regionálna rozvojová agentúra Púchov

Námestie slobody 1400

020 01 Púchov

email: kancelaria@rrapu.sk

tel: +421 907 211 525

Partner projektu - ČR

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

tř. Tomáše Bati 5146

760 07 Zlín

email:  rravm@rravm.cz

tel: +420 573 776 201